گزارش مصور حقوق معلم از نشست 
شورای مرکزی کانون های صنفی معلمان سراسر کشور
(31 شهریور1392 - تهران) 
حقوق معلم - اسماعیل عبدی:

جلسه ی شورای مرکزی کانون های صنفی معلمان سراسر کشور در روز یکشنبه  31 شهریور 92 به میزبانی تهران برگزار گردید.هم اکنون 10 کانون اصفهان،همدان،تهران،کردستان،گیلان،فارس،آذربایجان شرقی،یزد،کرمانشاه و خراسان رضوی عضو شورای مرکزی هستند.این شورا از بین 42 تشکل عضو شورای هماهنگی کانونهای صنفی معلمان کشور برگزیده شده و در حال حاضر ریاست این شورا اصفهان،نایب رییس همدان و دبیرخانه ی این شورا در تهران است.از 10 تشکل عضو شورا ،8 تشکل حاضر و دو تشکل فارس و یزد غایب بودند.
جلسه با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید آغاز شد و پس از آن نماینده ی کانون تهران به دوستانی که از راههای دور و نزدیک برای شرکت در نشست شورا به تهران تشریف آورده بودند خیر مقدم گفت.
برای اداره ی جلسه هیات رییسه 3 نفره از نمایندگان کانونهای اصفهان،همدان و تهران تشکیل شد.جلسه با گزارش کوتاه همکاران از کانونهای خودشان ادامه یافت و سپس از بین پیشنهادات دبیرخانه 3 مورد وارد دستور جلسه شد که عبارت بودند از: (ادامه ی مطلب را ببینید)

1-نحوه ی رفتار تشکل های صنفی معلمان کشور با وزارتخانه ی دولت تدبیر و امید
2-چگونگی دفاع عملی از همکاران صنفی در بند و دارای پرونده های مفتوح
3-روز جهانی معلم (پنجم اکتبر)

پس از آن همکاران در مورد دستورهای فوق بر اساس وقت تعیین شده از جانب هیات رییسه به بحث و تبادل نظر پرداختند. تصمیمات و مصوبات بر اساس رای نصف به علاوه ی یک اتخاذ شد. بدیهی است که مفاد مصوبات این نشست برای کانونهای عضو شورای هماهنگی لازم الاجرا می باشد.
در حین بررسی دستور نحوه ی رفتار تشکل های صنفی معلمان کشور با وزارتخانه ی دولت تدبیر و امید،
راهکارهای تشکیل تیم مذاکره کننده از جانب شورا با مقامات کشور شامل نمایندگان محترم کانونهای عضو شورای مرکزی و مبانی نظری  اتحادیه ی معلمان (تشکیل فدراسیون کانون های صنفی) و ارتباط موثر 
شورای هماهنگی کانونهای صنفی معلمان کشور ( ccitta ) با سازمان جهانی معلمان  ei  نیز بحث و تبادل نظر شد.بیانیه ی حاصل از نشست به زودی انتشار می یابد.