چهاردهم آبان ماه بر مبنای تقویم شمسی، روز فرهنگ عمومی نام گذاری شده است. همان طور که می دانیم نام گذاری یک روز خاص برای یک مناسبت٬ نشان از اهمیت آن موضوع داشته و به گونه ای توجیه کننده ی سیاست های کلان یک نظام محسوب می شود و یک نظام در صدد است با بزرگ نمایی این مناسبت ها در روزهای خاصی از سال به گونه ای آن را برای افراد جامعه مطرح و بارز جلوه دهد. ولی سوال اینجاست: فقط با نام گذاری یک روز و یک مناسبت٬ آیا می توان به اهداف و سیاست گذاری های کلی و کلان در آن موضوع دست یافت؟ یا بایستی راهبردها و راهکارهای دیگری نیز برای دست یابی به اهداف مصرح و مکتوم در آن مناسبت مد نظر قرار گیرد و برای اجرایی شدن آن راهکارها از ظرفیت ها و امکانات ویژه ای بهره گرفته شود؟

      شاید ساده ترین تعریف از عبارت فرهنگ عمومی چیزی در حد آشنایی نسبتاً مختصر کلیه ی شهروندان یک جامعه نسبت به حقوق اجتماعی و فرهنگی و البته التزام به رعایت آن از سوی افراد است تا به واسطه ی آن بتوان جامعه ای با سطح متوسطی از آگاهی و رفاه فراهم آورد .

      بی شك فرهنگ عمومی یك جامعه یكی از اولین بخش های یك جامعه است كه در برابر وقایعی كه آن جامعه را به سعادت یا سقوط سوق می دهد٬ نقش كلیدی و بنیادین بر عهده دارد و شاید یكی از اولین ملزومات یك جامعه ی با نشاط و امن ٬ نهادینه كردن این رفتارها و هنجارها در قالب یك فرهنگ سازی عمومی و همه جانبه است.

      از جمله بارز ترین نمودهای فرهنگ عمومی در یك جامعه بدون شك بالا بردن آستانه ی تحمل افراد آن است. جامعه ای با مردم عصبی و كم طاقت و تحمل بستر ساز بسیاری از ناهنجاری ها و مشكلات اجتماعی است كه در دراز مدت به صورت یك معضل و مشكل اساسی و بنیادین رخ می نماید. از مهمترین مختصات جامعه ای با آستانه ی تحمل پایین٬ زیر پا گذاشتن حقوق اجتماعی سایر افراد جامعه است. این موضوع در ریزبینانه ترین حالت آن در صف نانوایی و در برجسته ترین حالت آن كه در رانندگی و مخاطرات پیش روی آن است، قابل ارزیابی است.

      متأسفانه پروسه ی فرهنگ عامه و عمومی به نظر می رسد كه تنها در تقویم و آن هم روزی یا هفته ای در سال مورد توجه قرار می گیرد و عملاً كاركرد و تأثیر خود را از دست داده است. رقم بالای تصادفات منجر به جرح و فوت در کشور، بالارفتن آمار بزهكاری و پایین آمدن سن اعتیاد به انواع مواد مخدر در جوانان و بسیاری دیگر از موارد نشان می دهد كه مسئولین مرتبط در این حوزه نتوانسته اند كار خاصی انجام دهند و یا شاید آنقدر دغدغه های اقتصادی و سیاسی مسئولان زیاد شده كه این گونه مسائل را به حساب نمی آورند.

      متأسفانه یا خوشبختانه فرهنگ، یك پروسه ی تدریجی و پایه ای است و سرمایه گذاری و یا عدم سرمایه گذاری در این حوزه در كوتاه مدت چندان قابل ارزیابی نیست و در دراز مدت است كه ناگهان مشاهده می شود که یك جامعه شكوفا شده و یا جامعه ای از درون استحاله شده و دیگر چیزی از آن باقی نمانده است.

      البته غیر منصفانه و تا حدی ناجوانمردانه است كه كلیه ی مسئولیت ها در حوزه ی فرهنگ عمومی را بر عهده ی مسئولان سیاسی و نهاد های پاسخگو بگذاریم بلکه ما افراد جامعه با رفتارهای خیلی ساده مثل سلام کردن به كوچكترها و با لبخند با مردم روبرو شدن و حفظ زبان از بدگویی، می توانیم در تلطیف روحیه ی مردم و شاد تر كردن آن ها تأثیر بسیاری داشته باشیم.

       همان طور كه می دانیم بین فرد و جامعه یك رابطه ی چند سویه و متقابل وجود دارد و عملاً یك جامعه تشكیل شده از افراد بسیاری است كه در آن زندگی می كنند. پس اگر در این حوزه ابتدا از خودمان شروع كنیم و از همین فردا صبح با ظاهری آراسته و لبخندی بر لب در جامعه و محل كار خود حاضر شویم؛ اگر وسیله ی نقلیه داریم بستن كمربند ایمنی و سایر اقدامات حفاظتی را به طور كامل انجام دهیم؛ اگر صبح که برای گرفتن نان به نانوایی می رویم حواسمان به رعایت نوبت باشد و به همه ی همشهریان پیش سلام باشیم. آن وقت می توانیم بگوییم كه ما در این زمینه وظیفه ی خود را انجام داده ایم و قطعاً این حركت ما می تواند توسط چند نفر دیگر نیز تكرار شده و در دراز مدت تبدیل به یك فرهنگ عمومی شود.

      فراموش نكنیم كه فرهنگ عمومی و بستر عمومی فرهنگ یك جامعه اولین و مهم ترین زمینه ی شكل گیری بسیاری از رفتارها و منش ها در نسل جوان و نوجوان ماست. پس بیاییم و با بالا بردن آستانه ی تحمل خود و رعایت برخی از ظرایف و طرایف در برخوردهای اجتماعی و روزمره ی خود به این حركت شتاب دهیم.