متن کامل اعلامیه حقوق بشر

مصوب 10 دسامبر 1948 میلادی

مطابق با 19 آذرماه 1327 خورشیدی

مجمع عمومی سازمان ملل متحد