یادداشتی ازعلی اصغر ذاتی یاور کانون صنفی معلمان: 
ما فرصتیم،تهدید در راه است
به تازگی از وزیر آموزش و پرورش نقل شده "تشکل صنفی تهدید نیست" و اخیرا اقدامی شجاعانه ،شگفت انگیز و افتخارآفرین برای آزادی معلمان معترض زندانی نموده است؛تا نتیجه ...
اما تشکل های صنفی معلمان و همه گروه های مردم نهاد از آغاز فرصت رشد و توسعه انسانی بودند.همگرایی و ایجاد شبکه های اجتماعی و همکاری مردم در گروه های مدنی یک ضرورت و راهکار موثر است.دیری است دیوارهای ایدئولوژیک احزاب فراگیر فروریخته.دشمنی دیرینه ی محافظه کاران تمامیت خواه و واپسگرا قادر به رویارویی با تحول خواهی انسانگرایانه نیست.زیرا تشکل های اجتماعی و شبکه های مردم نهاد ضمن نظارت بر نهادهای قدرت و ثروت می توانند زاویه های چالش برانگیز بین کاست های تکامل نایافته با مردم را پر کنند.ترفندها در دراز مدت اقتدارگرایان را مجبور به تغییر،تسلیم و شکست خواهد کرد.
دور نیست تجربه ای که می توانست با نقش آفرینی زیبا در کشور ما گام بلندی را تحقق بخشد که متاسفانه با حمایت های پیدا و نهان و بی رحمی تمام به حیرت و سرگشتگی موقتی انجامید.آقای وزیر اعتراض هم فرصت است. (ادامه مطلب را ببینید)
گاهی ضعف و محدودیت هم با بازسازی در بستر آزادی و آگاهی به فرصت تبدیل می شود و از سوی قشرهای آگاه حمایت خواهد شد و حتی روشهای فشار و سرکوب ،حذف و حبس و خانه نشین کردن نیز به تمدید قدرت تبدیل می شوند.سالهاست شما از مدیران آموزش و پرورش هستید و از دخالتها و ناکارآمدیها نیز اطلاع دارید.شاهدید با معلمان،دانشجویان و فعالان اجتماعی معترض چه کردند.با متهم کردن به اقدام علیه امنیت ملی آن ها را مجازات کردند.نمی دانم چقدر در ناکارآمدیهای جبران ناپذیر نهاد آموزش عمومی دخالت داشتید؟ از مهمترین مشکلات نهاد آموزش،در جوامع ایدئولوزیک که خود را همه ی واقعیت و تنها راه رستگاری می دانند،عدم استقلال و دخالت های ناروا در آموزش و پرورش است.در چنین جوامعی آدمها را به شرط زور و اجبار و ترس و تهدید و حبس به رستگاری می رسانند در حالی که کرامت انسانی ذاتی است حتی اگر خلافکار باشد.
اخیرا دوباره عده ای در اندیشه تفاهم و مصادره تدریجی تمامیت نهاد آموزش و ارسال مبلغان روحانی به مدارس برای جلوگیری از انحراف شده اند.نباید فراموش کرد که هدف از این طرح می تواند تهیه شغل با امکانات ویژه و درآمد کافی برای دهها هزار نفر باشد و دوم کنترل از نزدیک عرصه ی فرهنگ و نسل آینده ، غافل از اینکه این همان طرح امور تربیتی بود که پس از 20 سال به دلیل عوامل گوناگون از جمله خانواده،فرهنگ عمومی،فن آوری و تاثیر رسانه ها مسئولان پذیرفتند که چنین طرحهایی در عرصه آموزش علمی و علوم دانش بنیان،بی تاثیر و گاهی ضدتبلیغ است.
برخی هزارسالگان ناباور به توان اندیشه و خلاقیت بشر می انگارند که با محدود کردن آزادی بیان و اندیشه و القاء چگونه زیستن به آدم ها به ویژه از کودکی موفق می شوند اما بی تردید عاقبت این طرح نیز به سرانجام امور تربیتی می انجامد که نیروی انسانی اضافه ای را به سازمان آموزش و پرورش تحمیل کرد.دیوارهای بلند مدارس دخترانه مانع عبور امواج آگاهی بخشی از پشت دیوارها نمی شوند و ضرورت آزادی بیان برای انسان قرن بیست و یکم  به روشنی آفتاب است.حتی افزایش توانمندی معلمان ریاضی،شیمی،جامعه شناسی و علوم دیگر نیز توسط مبلغان مذهبی غیرممکن است.دختران و پسران و دانش آموزان با طراوت و امیدوار حق دارند شاد و آزاد و خندان به سوی آینده خیز بردارند. جامعه بشری اشتیلق پرهیجانی به آموزه های حیات بخش آزادی اندیشه همگرایی برای همزیستی دارند و در راه ایجاد دنیایی از رشد فن آوری و دستاوردهای شگفت انگیز علمی انسان استقبال می کنند.در دوستی با محیط زیست زندگی مسالمت جویانه همگرایی با تفکر جهانی شدن انسان فارغ از تفاوتها،نسبت به رعایت حقوق بشر و دمکراسی و بهره مندیشادمانه از فرصت زندگی پیشقدم می شوند.از این رو زندگی زیباست و نقل شده که زندگی باشرف زیباتر است نه با دروغ.
یاور کانون صنفی معلمان ایران،
همراه نسل جوان و دانش آموزان ، علی اصغر ذاتی - دی ماه 92