کتاب «یک آسمان نگاه» مجموعه شعری است از همکار ارجمند آقای "عبدالجلیل کریم پور" اهل خواف در استان خراسان رضوی، شامل تعداد چهل و دو قطعه شعر در قالب های مختلف که به تازگی توسط انتشارات سخن گستر مشهد به چاپ رسیده است.
      افرادی که قصد تهیه این کتاب را داشته باشند می توانند به وبلاگ شخصی ایشان با نام "اندیشه های یک معلم خوافی" مراجعه نموده و درخواست خود را ارسال نمایند.

نمونه هایی از اشعار ایشان:

پرواز پرنده را دیگر
                     جایی بر فراز آسمان نیست
بال های گرم
                  آغوششان همه بسته است
و قفس ها
ارزان تر از همیشه
در رنگ های مختلف
                        می درخشند!
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
خیالت
       پشت صنوبرها
                        ترانه می خواند
و لبخندت ، گل ها را
                        می خشکاند
آیینه ای برمی دارم
                     و در خیالت
                                گم می شوم...
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دیریست قناری به سکوت آمده است
آواز، ز کنج برهـوت آمـده است
دیریست که آوازه زاغان سیاه
بر قلب سپیده در هبوط آمده است